• Vuokra-aika, minimissään 2 h ja maksimissaan 7 vrk. Nouto ja palautus myymälöiden aukioloaikoina
 • Välineitä vuokrattaessa on esitettävä henkilöllisyystodistus
 • Vuokrahinta veloitetaan etukäteen laitetta hakiessa
 • Vuokraaja on velvollinen palauttamaan vuokravälineet vuokrausajan päättyessä
 • Myöhästyneestä palautuksesta peritään lisähinta hinnaston mukaisesti. Aikaisemmasta palautuksesta ei palauteta rahaa
 • Vuokravälineiden käyttö tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla. Välineiden kunto tarkistetaan ennen vuokrausta ja palautuksen yhteydessä. Jos vuokraaja havaitsee välineessä jotakin vikaa, tulee siitä ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle.
 • Vuokraaja sitoutuu palauttamaan välineet siinä kunnossa, kun ne olivat vuokralle annettaessa ja tarvittaessa korvaamaan vahingoittuneet / kadonneet osat, varusteet ja välineet. Myös vuokratuotteen korjauksesta koituvat kustannukset veloitamme vuokraajalta

Esimerkkejä korvaushinnoista:

 • Pyörän puhjennut rengas 15 €
 • Katkenneet ketjut 25 €
 • Jarrukahvan tai vaihdevivun rikkoutuminen 50 € näytön rikkoutuminen 150 €
 • Korjauskäynti maastossa 50 €
 • Käyttökelvottomaksi rikkoutunut vuokraväline korvattava välineen arvon mukaisesti

Vastuuvakuutus 10 €

Tarjoamme vastuuvakuutuksen vuokratuotteen vuokra-ajalle, hinta 10 €.

Vakuutus sisältää kaikki korvattavat osat, varusteet ja korjauskäynnin maastossa. 

Käyttämällä vuokratuotteita ohjeiden mukaisesti ja huolellisesti vältät parhaiten osien hajoamisen.

Huomio! Pyörällä ajaminen kansallispuistojen alueella ja soilla on ehdottomasti kielletty!